ԽԱՄՐՈՂ ՅԻՇԱՏԱԿ

Փունջ մը կարմիր վարդ

Պաղ մարմարին վրայ հանգչած

Անցելապաշտ յոյզեր կը հիւսեն:

Դառն ու աղօտ շիթեր զառիթափ

Կարճատեւ պատրանքներ կը ցրեն

Հուսկ բանքի խոստովանանք որպէս:

Վաղուց հալած մեղրամոմը

Հանգչած է յուշերու պատուանդանին

Անկէզ, քաղցր յիշատակի մը տխուր

վախճան որպէս:

Վարդին փերթերը տժգունած են արդէն,

Մտորումներն ալ ցրուած չորսդին՝

Յիշատակին նման կը թառամին: