ՏՈՒՐ ԻՆԾԻ ՏԷ՜Ր

Ամէն բանէ աւելի

տուր ինծի իմաստութիւն, Տէ՜ր,

Կեանքիս մէջ խաւա՜ր,

թող դառնայ միակ ջա՛հը անմար:

Թող ամէն նոր օր

դառնայ պատգամ մը իմաստաւոր.

Որպէսզի օրէ օր

կարենամ ըմբռնել խորհուրդներդ խորհրդաւոր:

Իմաստութեան հետ մէկտեղ,

տուր ինծի տաղա՜նդ մը հանճարեղ,

Որպէսզի մարդկութեան անմեղ,

պարզեմ ձգտումդ անշեղ...:

1985