ԱՐՇԱԼՈՅՍԻՆ ՀԵՏ

Մթագնած հորիզոնի

Կուտակուող ամպերու

Կոշտ դիմագծումի պահեր երկար,

Երբ եռեւեփող սրտեր,

Նախազգացումի տենդէն ջերմահար,

Կը նահանջեն յետին դիրքեր:

Խարակին բախող ահեղ ալիքներու

Կատղած շառաչն է սարսափազդու,

Մարող ծիրանիին հեւասպառ շունչին տակ:

Անդամալուծուած նաւահանգիստի մը

Անօթեւան մակոյկներու տատանող ճռինչը

Կը դարպասէ քամիին սուլոցը համարձակ:

Կաղկանձող շուներու վայնասունը

Կը գրոհէ տուներուն տամուկ երդիքները,

Ծխնիներու քուլաներուն հետ մրցավազքի ելած:

Տագնապահար սրտեր, լուսամուտերու ետին,

Անձկութեամբ կը հետեւին ափեզրի շարժերուն,

Աղջամուղջին ընդմէջէն բխելիք արշալոյսին,

Ուրկէ պիտի դուրս գան սիրելիներ հեւասպառ:

Արշալոյսին հետ խորշակահար կիրքեր կը մարին,

Մայրամուտին վերստին բորբոքելու պայմանով...

2010

ԿԱՄԱՐ, Թիւ 10-2010, էջ 47։