Սէր

Գրեցինք ձիւնին վրայ շունչով մեր տաք

Մեր սէրը, որ ագահ էր, անեզր էր ու անսանձ,

Բարտին մեր կողքի հառաչանքի պէս շշնջաց,

Կարծես խանդ ունէր մեր սիրոյն անյագ: