ԸԼԼԱԼ ՎԵՐ

Ըլլալ ազա՜տ, անկաշկա՜նդ...

Թռչիլ արծուի մը նման

Բարձրե՜րը, գագաթներուն առընթեր,

Յամենալ ծառի մը շուքին ներքեւ

Ծղօտներուն քնքշութեամբ գինովցած...

Ըլլալ անմատչելի, անհա՜ս...

Թափառիլ անջրպետի անհունին մէջ

Լուսնին նման, պայծառ,

Լուսաւորել խաւար հովիտներ,

Դառնալ ընկեր երկինքի աստղերուն,

Տալ յո՜յս սիրատոչոր անցորդներուն...

Ըլլալ անմե՜ղ, բիւրե՜ղ...

Նորածին երեխային նման,

Առանց սահմանի, տարիքի,

Ու վաղուան մտածումէն շփոթած...

Ըլլալ վե՜ր

Բոլոր այս խեղճութիւններէն...

1985