* * *

Եթէ իր բոլոր ցանկութիւններուն հասնէր մարդ արարած,

Պէտք պիտի չըլլար դրախտի մը յետ մահու,

Եթէ բոլոր հարցերուն գտնէ´ր ան պատասխան,

Պէտք պիտի չըլլար Աստուծոյ մը փրկարար...:

1986