ՕՐ ՄԸ

Օր մը եթէ դարձեալ մենք հանդիպինք,

Պիտի սիրեմ քեզ անցեալին նման.

Անցնինք պիտի կրկին գիշերով փողոցներէն

ամայի,

Հանգչինք ամայի ծովափին

Խոնաւ ու մերկ աւազին վրայ,

Դիմաւորենք առաւօտը թաց

Համբոյրներով մոլեգին:

Այն օր պիտի ժպիտը կրկին թափանցէ

մեր հոգիներէն ներս.

Ըսենք կեանքին՝ քաղցր, երանելի

Օրհնութիւն մըն ես, երկնային,

Ու մենք միասին երջանիկներ ենք

նախանձելի:

Օր մը եթէ դարձեալ մենք հանդիպինք

Պիտի սիրեմ քեզ անցեալի անհո՜ւն,

անվե՜րջ սիրով...:

1987