ՄԱՐՏԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Հնագոյն ժամանակներէն

Մինչեւ երէկը յաղթական,

Հայուն երթը անցաւ կրակի ու արեան բովէն,

Պայքարն եղաւ հենքը անոր ոգեղէն յաղթարշաւին:

Մղուեցան մարտեր կատաղի

Եւ մղուեցան մարտեր փառապանծ:

Կռիւին մէջ անհաւասար

Ինկան քաջազուն հերոսներ անհամար:

Ինկան անոնք նուիրումով,

Նահատակուեցան հաւատքով,

Որ հայը ապրի՜, ապրի´ երկա՜ր.

Արիւնն անոնց դարձաւ ուխտ ու կտակ,

Դարէ դար

Սերունդէ սերունդ

Մինչեւ օրերն այս բախտորոշ:

Ու մեհեաններ փառաբանանքի

Կանգնեցան ամէնուր,

Յաւերժացնելու անուններ դիւցազն:

Եւ երթը կը շարունակուի...

Պիտի շարունակուի դեռ երկա՜ր:

Օ´ն, քաջեր մեր ազգի,

Վարեցէ´ք ջահը գալիքի,

Կռիւը կը շարունակուի...

Թող կրակը ճարճատի ու բոցավառի,

Որ մեր ազգը ապրի´, ապրի՜ յաւիտեան...: