ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Մեզմէ ամէն մէկուն մտքին մէջ

Կայ իտէալի խորհրդանշան մը վե՜հ,

Որուն համար ան կ’ապրի, կը պայքարի,

Բայց երբէք չի հասնիր անոր,

Կը մնայ ան սոսկ երա՜զ մը շքե՜ղ...:

Մեզմէ ամէն մէկուն հոգիին մէջ

Կայ գեղեցիկի պաշտամունք մը բո՜ւռն,

Որուն հասնելու, անոր տիրելու կը ձգտի ան,

Բայց երբէք չի հասնիր անոր,

Կը մնայ ան լոկ տեսի՜լք մը պայծառակերպ...:

Մեզմէ ամէն մէկուն մարմնին մէջ

Կայ բնազդներու մղում մը կատաղի,

Որուն յագեցման կամ զսպումին կը ճգնի,

Բայց երբէք չի կրնար բարձրանալ անկէ վեր,

Կը մնայ ան մարտահրաւէր մը անվերջ...:

Մեր կեանքը զուր փորձ մըն է պարզապէս...:

1985