ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ծալլեցի հոգիս, պատրանքներս ամուլ,

Դրի դարակին մէջ, որ հանգչին.

Խոհերս ալ մեկուսի փռեցի տանիքը,

Որ յարալէզները յղփանան ու յագենան.

Ափերուս մէջ հիմա գրկած եմ գլուխս,

Հնչուն ոսկիի նման՝

Կը գալարեմ զայն վեր ու վար:

2010