Եթէ

Եթէ չըլլար դժոխքի գաղափարը,

Մահը պիտի դառնար երանելի փոխընտրանք մը.

Հայրերը մեր ստեղծեր են զայն

Նպատակ մը պարտադրելու մեր գոյութեան...

Երանութիւնը՝ կարճատեւ, ակնթարթ մըն է լոկ,

Խաբուսիկ երեւոյթ մը միաժամանակ.

Տառապանքի ահագնութիւնը թաքցնելու

Որոշակի միջոցներ գտնուեր է հարկադրաբար:

Ազատութիւնը խօսք է մարդոց շրթներուն.

Մահուան մէջ է իրաւ ազատագրումը մարդուն.

Դարերու ընթացքին չիրականացուած վիճակ

Անկարելի որոնում մըն է ինքնանպատակ:

Մարդը գերին է գաղափարներուն զօրեղ,

Լծկան եզին զսպող գործիք մըն է շքեղ,

Այլընտրանք մը չգտնուելուն

Տուեր են զայն մարդուն՝ որոճալու...

1993