ԾԱՂԻԿՆԵՐ

Ծաղիկները զորս դրի շիրիմիդ վրայ,

Խամրած տերեւներ են հիմա տժգոյն.

Զանոնք թարմացնելու կու գամ կրկին,

Վառելու յուշերուս պատրոյգը շիջած: