Ո՞ՒՐ Կ’ԵՐԹԱՆՔ...(ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՀԱԶԱՐԱՄԵԱՅ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄ)

Անորոշութեան այս դարուն,

Նոյնքան անորոշ եւ մա՛րդը

Կը խարխափէ անյոյս ճակատագրով մը,

Երբէք վստահ արշալոյսին,

Երբէք հասու ճշմարիտին:

Բռնկող աշխարհի մը տագնապներով

Նոյնքա՛ն կլանուած անոր էութիւնը՝

Կը շիջի բայց երբե՛ք չի բոցավառիր,

Կը մեռնի, տանելով իրեն հետ հարցադրումը՝

Անշքացած կեանքի մը նպատակին:

Բնութեան քարացած, մութ օրէնքները

Ոչի՛նչ կը խոստանան յուսադրական.

Արագութեամբ յատկանշուող այս դարը

Կը թաւալի յառաջընթաց... դէպի վերջը՝

Որ վախազդու է, բայց արդեօ՞ք փրկարար...

Ահա գլխաւոր հարցը՝ տիեզերական:

1983