ՆՈՅՆ ՀԱՐՑԸ

Կը քալեմ փողոցներէն նոյնանման,

Ամբոխին ընդմէջէն անտարբեր,

Ու նոյն հարցը զիս կը յուզէ.

- Ու՞ր կ’ընթանայ այս թափօրը՝

Որուն մէկ մասնիկն եմ ես...

1985