ԱՆՈՆՑ ՀԱՄԱՐ

Բոլոր նահատակներուն

Անոնց համար որ ինկան գաղափարի սիրոյն,

Ստրկութեան ընդմէջէն վաղուան Արշալոյսը կերտելու,

Կը ձօնեմ երգ մը՝ հպարտութեան, յաւերժութեան:

Անոնց համար որ ինկան Նպատակի ճամբուն վրայ,

Խաւարի արհաւիրքը վանելու, ջահ մը վառելու,

Թող երգս համեստ անոնց լուսաւորութիւն ըլլայ:

Անոնց համար որ ինկան զէնքը ձեռին, հեռունե՜րը,

Արդարութեան սիրոյն, լռութեան պատը ճեղքելու,

Թող ոգին անոնց յաւէտ անմահ մնայ:

Անոնց համար որ ինկան անմխիթա՜ր, առանձին,

Իմացեալ մահով մեր երթը սրբագործելու,

Թող երգս համեստ դառնայ աղբիւր՝ մխիթարութեան:

1986