ԱՆԿԵՂԾՈՒԹԻՒՆ

Մարդոց հիմա անկեղծութիւն է պէտք,

Թէ չէ՝ սէ՜րը անհեթեթ պատրանք մըն է կարճատեւ։


Մարդոց հիմա անկեղծութիւն է պէտք

Անանձնական...ամբողջական անկեղծութիւն...

Ինքնահոս վտակին նման ջի´նջ անկեղծութիւն

Անապատի ջերմ, խանձող անկեղծութիւն

Թթուածինի նման մարդոց այսօր պէտք է անկեղծութիւն։


Մարդոց պէտք չեն երկնաքեր շէնքեր,

պատեր ամրակուռ՝ ինչպէս անառիկ բերդեր.

Պէտք է քանդել պատերը ձանձրոյթի,

պատնէշները՝ բաժանարար,

Ու ներշնչել հեւք մը անկեղծութիւն.

Թէ չէ՝ տուները շքեղ պիտի դառնան բանտախուցեր,

Ինչպէս փարախը մութ՝ անիծուած նախիրին։


Մարդոց հիմա անկեղծութիւն է պէտք

Ձիւնի փաթիլներուն նման տաքուկ ու շռայլ,

Թէ չէ՝ աշխարհը պիտի հարուածեն

Բուռն քամիները հիւսիսային բեւեռի,

Ուր շնչելն անգամ պիտի դառնայ պահանջք անկարելի։


Մարդոց անկեղծութիւն է պէտք

Թէ չէ՝ պատերն ամրակուռ պիտի փլին անոնց գլխուն,

Ու բեւեռացումն այս անշնչելի

Պիտի քանդէ մարդկութեան յոյսը վերջին...


Մարդոց ու աշխարհին անկեղծութի՜ւն է պէտք,

Ուրիշ ոչի´նչ...

2007