ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՁԳՏՈՒՄ

Նման ծուխին, որ կը փնտռէ ճեղք մը

Դուրս վանելու իր ներքին տարերքը,

Նոյնպէս ալ հոգիս

Կ’որոնէ ելք մը,

Ձերբազատուելու զինք հիւծող,

Զինք մաշեցնող ներքին բոցերէն...:

Երկա՜ր եղան սպասման ժամերը.

Դարձան օրե՜ր, ամիսնե՜ր, տարինե՜ր...

Ու սպասումէն յուսախաբ

ձանձրացած

Նոր տարազ,

Նոր ուղի մը կ’որոնեմ

Դուրս գալու անել այս փապուղիէն

Ու քալելու ապագայի ուղիներով...:

Գուցէ փնտռտուքս չաւարտի երբէք.

Ու երբէք չգտնեմ ազատագրման ուղին.

Մնամ անիծեալ Արտաւազդ մըն ալ ես...:

1985