ԱՊՐԻԼ

Ահա Ապրիլ է կրկին,

Ու յարութեան շունչը կը թեւածէ չորսդին,

Եռագոյն դրօշներ կը ծածանին ամէնուր,

Պայքարի կոչեր կը սլանան երկինք,

Հայուն հզօր կամքին, հաւատքին երաշխիք:

Օ՜ն ոտքի´, ո՛վ սերունդ նոր հազարամեակի,

Գրկէ´ դրօշ, թող արդարութեան ձայնը հնչէ չորսդի,

Մինչեւ որ իրաւունքը դառնայ եղելութիւն շօշափելի:

Օ՜ն ոտքի´, ո՛վ սերունդներ յաղթանակի,

Վերցուցէ´ք ջահը մեր պապերու հաւատքին անառիկ,

Մինչեւ որ Հայաստանը բոլորիս տունը դառնայ, երանելի:

Ահա Ապրիլ է կրկին,

Ու հայութիւնը դարձած է միաձոյլ բանակ,

Օ՜ն ոտքի´, սերունդներ քաջարի,

Այսօրը՝ վաղուան յաղթանակի ծիլն է բերրի,

Այսօ՜րը մեր նորոգ ուխտի ժամն է յիրաւի:

Օ՜ն ոտքի´, ո՜վ սերունդ նոր հազարամեակի,

Գրկէ´ դրօշ, թող Արդարութեան ձայնը սաւառնի,

Մինչեւ որ Ան դառնայ իրողութիւն պանծալի: