ՏԽՈՒՐ ԼՈՒՐԵՐ ԵՐԿՐԷՆ

Մահաշշունջ հեռուներէն եկող տխուր լուրերուն

Սիրտեր ահաբեկ ծուէն-ծուէն մահ ու խունկ կը շնչեն։

 

Օրհասական այս պահերուն՝

                                տագնապի ու անձկութեան,

Հոգեվարքի մոմահալած տարուբեր կայծերուն նման,

Գահավէժ մահուան գիրկ կերթայ աշխարհն հայոց,

Ինքնակամ մոլուցքով մը անտարբեր.

 

Հո՞ երթաս, Հայաստան,

Խորտակուած նաւու մը նման տարուբեր...

 

Երբ խոնջէնքին մէջ մաղձոտ գիշերին,

Որոնումը հրաշք, լուսաւոր աստղին

Կը դառնայ աղօթքի մրմունջ, աղերսանքի ճի՜չ։

 

Անդի՜ն, հարեւաններ արիւնաբաղձ,

Գիշատիչներու նման անյագուրդ,

Լո՜ւռ գիշերին մէջ նոր զոհեր կորոճան։

 

Հո՞ երթաս, Հայաստան,

Որբեւայրի կնոջ մը նման...

 

* * *

 

Օ՜հ, դիւցազուննե՜ր մեծափառ, դարերուն հի՜ն,

Ո՜վ հայկեան ոգի արեւափառ,

                             Տիգրանի հրաշք սուր օգոստափառ,

Քանդեցէ՜ք շղթաները մահաքունի,

                             մեղկութիւնը հոգիներուն,

Պատմութեան անէծքի զոհ ցեղն իմ

                             կաղերսէ իմաստութի՜ւն,

Փշրեցէ՜ք կապանքները ստրկամտութեան

                             պարտեալ հոգիներուն,

Թող ցեղն իմ հայկեան իր հոգեվարքէն ծնի

                             նո՜ր մայիսներ յաղթապանծ...


2021