ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԱԳՐԷՆ

Պատերազմի արհաւիրքը մրոտ,

Մահասարսուռ կը յամենայ

Անիծեալ քաղաքին վրայ:

Ահաւոր պայթում մը

Ականուած ինքնաշարժի՝

Իր ետին կը թողու

Դիակներ անճանաչելի,

Վիրաւոր ու աւեր...

Որոտացող ռումբերը խելագար

Ահ ու սարսափի մրցանիշներ

Կը փորձեն հաստատել:

Խուճապն է կրկին մարդոց՝

Շուարած, ահաբեկ, խեղճացած,

Կը փութան իրենց որջերը

Ապահով կարծուած:

Ամայի քաղաքին մէջ լքուած,

Սրընթաց փոխադրակառքերը

Միաʹյն կը յամառին ճեղքել

Ամայութիւնը փողոցներուն:

Առօրեայ այս երեւոյթին դիմաց,

Գետնայարկերը ապաստանած

Մարդիկ կ’ապրին՝ իրենց ճակատագրին հաշտուած.

Աղօթքի, մաղթանքներու յանկերգը

Կիներու շրթներուն ծամօն է միշտ.

Հայհոյանքներ, անհասցէ,

Մեկնաբանութիւններ այլազան

Կը դառնան օրակարգը՝

Ժողովներուն ամբոխավար...

Կեանքը կ’ընթանայ այսպէս

Վատահամբաւ,

Արիւնաքամ,

Մոլեռանդ

Այս քաղաքին մէջ, ուր մարդիկ

Տակաւին կառչած կը թուին ըլլալ

Իրենց աժան, դաժան գոյութեան...:

1985