ՈՐՈՆՈՒՄ ԼՈՅՍԻ

Ամէն քայլափոխի

Դառնութեան նոյն ոգին

Կը համակէ մեզ:

Նոր օրուան հետ,

Անորոշ ապագայ ուրուագծող

Պատերազմի նոյն արհաւիրքն է,

Որ կը դիմակալենք։

Դաժան ու բիրտ այս ճակատագիրը

Ոչինչ կը խոստանայ վաղուան հաշուոյն,

Բացի նորանոր տառապանքներէ,

Մշտանորոգ սեւ ու թանձր ծուխերէն

Որ կը կրծէ մեր հոգին,

Մեզ կը վերածէ ուղեկորոյս ամբոխի...

Համատարած խաւարին մէջ

Կ’որոնեմ յուսատու արեւը՝ կալանուած...:

1985