ՄԵՆՔ ՉԻՆԿԱՆՔ ՄԱՐՏԻ ԴԱՇՏԻՆ ՎՐԱՅ

Մենք չինկանք մարտի դաշտին վրայ,

Ինչքա՜ն ալ ծա՛նր էր հարուածը թշնամիին։

Մեր զինուորին ոգին բարձր էր,

Մենք սխրանքի վիպերգ գրեցինք մարտի դաշտին վրայ,

Մեր զինուորին զոհողութիւնը դարձաւ խաղաքարտ

Մեր այրերու ապիկա՜ր քաղաքականութեան։

Մեր թշնամին ներսն էր, Աքիլլէսի կռունկը հո՜ն էր,

Մի՛ փնտռէք հայ զինուորին պարտութիւնը հոն։

 

Մենք չինկանք մարտի դաշտին վրայ,

Մեզ յաղթեց կրկին ներքին թշնամին,

Որ սնաներ է մեր արեան մէջ դարեր երկար...


2020