ՄԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Երազներս ինձմէ շատ հեռո՜ւ են հիմա.

Շա՜տ հեռու եմ ես՝ երբեմնի տեսիլքներէս.

Կարծէք ուրիշ կեանք կը վարեմ:

Անցա՜ն հին օրերը, պատանի պատրանքները,

Կեանքը նոր օրէնք ու հիմք կը զգենու հիմա:

Անհետ գացին ճշմարիտին ու վսեմին ձգտումը,

Այժմ ձգտումն է մրցակցութեան, դրամի, ուժի,

Մղում մը՝ հակադիր եզրերու հանդիպման...:

Նոյն հարցը կը չարչրկէ զիս.

Ի՞նչ չափանիշով դիտեմ գոյութիւնս,

Ի՞նչ արժեչափով դատեմ ներկաս:

Խոստովանի՞մ, որ բոլորովին սխա´լ ուղի

Մըն է, որ կը կտրեմ գիտակցաբաʹր.

Ընդունի՞մ, որ ակամայ կ’երթամ

Հո´ն, ուր սխալ կը դաւանիմ:

Վերջապէս, ընդունի՞մ, որ այլ կերպ չկայ...

Թէ՞ այդպէս է կեանքի օրէնքը՝

Հինէն ի վեր, ու ես նոր զոհը՝

Կեանքի մեծ խաղին, օրէնքներուն...

Թէ՞ հարկ է ընտրեմ այլընտրանք մը՝

Որուն անծանօթ եմ ու անկարո՜ղ...:

1985