ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ

Երանի՜ գիշերը ուշանար,

Խաւար չտիրէր մեր աշխարհին,

Երանի՜ արեւն իր ճաճանչները չմարէր,

Թեւերն իր մնար պարզած,

Հուրն իր մնար մշտաբորբ ու աւետաբեր։

 

Երանի խանդն ու ջերմը մնային երկա՜ր,

Մեր հոգիներուն արեւն ալ մնար աներեր

Յաւիտեա՜ն։

 

Երանի՜ մեր սրտերուն արեւը մնար մշտավառ,

Ընդմիշտ բխէր

Ու երբէք չսպառէր։

 

Երանի երանին անիրական բաղձանք չըլլար,

Արեւը մնար միշտ տենդոտ ու հրավառ,

Ու մայրամուտը մեր, այսքան շուտ չգա՜ր...


2022