ՀԻՆԳԵՐՈՒ ԲԱԳԻՆԸ

Լիզպոնի տղոց յիշատակին

Երէկ,

Հինգ նոր զոհեր ինկան

մարտի դաշտին վրայ.

Տեսիլքի վկաներ՝ անոնք շրջեցին

ընթացքը պայքարին:

Որքան դաժան էր ելքը ընտրանքին,

դաժա´ն ճակատագրին,

Եւ սակայն, անոնք նոր էջ մը բացին

հայոց դիւցազնավէպին:

Որքան անգութ ու անտարբեր մարդկութեան դիրքը՝

արդարութեան կանչին,

Նոյնքան վճռակամ հայուն կամքը՝

անոր բարեշրջումին:

Պիտի գայ օրը, արար աշխարհ ողբայ

պիտի ցեղիս տառապանքը,

Ողջակիզումը, որ նպատակի ճամբուն վրայ

գիտէ արեան գետեր ծորել։

Պիտի գայ օրը, երբ ողջ մարդկութիւնը խոնարհի´

պիտի միլիոններու բագինին առաջ,

Ու զմայլի ճիտին, որ կանգուն կը պահէ

բագինը, նոր հերոսներ ծնանելով:

1983