ԱՆԵԼ

Խոցեր կան՝ բուժում չունին,

Հարցեր կան՝ լուծում չունին,

Մեր այս ապիկար գոյութեան

Վիճակներ կան՝ արդարացում չունին.

 

Կեանքեր կան՝ իմաստ չունին,

Տագնապներ կան՝ երգեր չունին

Ունին վէրքեր ու խոցեր անհուն,

Աւա՛ղ, վէրքերն ու խոցերը բուժում չունին։


2022