Ծնած է Պէյրութ, 1961 թուականին։

Նախնական ուսումը ստանալէ ետք Ազգ. Կիլիկեան Վար­ժարանէն, յաճախած է Պէյրութի Հայ Աւետարանական Գոլէ­ճը։ Համալսարանական ուսումը շարունակած է Հայկազեան Հա­մալսարանի մէջ, հետեւելով պատմաբանասիրութեան ճիւ­ղին, զոր աւարտած է 1984-ին։ Նոյն մասնագիտութիւնը շարունակած է Թորոնթոյի Համալսարանին մէջ, Քանատա։

Երկար տարիներ գործօն մասնակցութիւն բերած է Հայց. Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (ՀԵՀՈՄ), Համազ­գային Մշակութային Միութեան թատերական միաւորի գոր­ծու­նէութեան ու միջ-եկեղեցական շարժումին։ 1991-ին մասնակցած է ԵՀԽ-ի 7-րդ Համաժողովին, Քանպերայի մէջ, ներկայացնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը։ Դպրեվանքէն ներս դասա­ւան­դած է ուսողութիւն եւ անգլերէն լեզու։

Գրական գործունէութիւնը սկսած է ուսանողական տա­րինե­րուն։ 2003-ին, հրատարակած է  ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԱՆԾԱՆՕԹԸ բանաստեղծութիւններու հատորը, ուր ամփոփուած է երիտասարդական շրջանին գրուած քերթուածներու փունջ մը։ 2008-ին, լոյս կը տեսնէ ԴԱՐԱՍԿԻԶԲԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ բանաստեղծութիւններու հատորը, 2012ին, ԽԵՆԹ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԹԱՓԱՌՈՒՄՆԵՐ հատորը։ Աշխատակցած է ‘’ԲԱԳԻՆ’’, ‘’ԿԱՄԱՐ’’ գրական պարբերաթերթերուն, ‘’ԱԶԴԱԿ’’, ‘’ԱՐԱՐԱՏ’’ եւ ‘’ԶԱՐԹՕՆՔ’’ օրաթերթերուն "ԱՐԾԻՒ" ամսաթերթին եւ ‘’ՆԱՅԻՐԻ’’ երկշաբաթաթերթին։ Գրողներու Համահայկական Զ. Համաժողովին ընտրուած է Հայաստանի Գրողներու Միութեան անդամ։ 2018ին, Երեւանի մէջ լոյս կը տեսնէ ԵՐԱԶԷՆ ԱՆԴԻՆ բանաստեղծութիւններու զոյգ հատորները, Փրոֆ. Երուանդ Տէր Խաչատուրեանի խմբագրութեամբ եւ յառաջաբանով։ 2023-ին, Երեւանի մէջ լոյս կը տեսնէ ԵՐԱԶԷՆ ԱՆԴԻՆ Գ. Հատորը, որ կը ներառէ վերջին տարիներու հեղինակին մեծամասնութեամբ անտիպ բանաստեղծութիւնները:

Խմբագրական եւ թարգմանական գործեր կատարած է. 1983ին, խմբային թարգմանութեամբ, անգլերէն բնագրէն հայերէնի թարգմանած ու հրատարակած է Ճպրան Խալիլ Ճպրանի ՄԱՐԳԱՐԷՆ երկը, հեղինակին ծննդեան 100ամեակին առիթով։ 1986ին, ՀԵՀՈՄ-ի նախաձեռնութեամբ, խմբագրած է Ռուբէն Սեւակի ԵՐԿԵՐը, ընդարձակ մատենագիտութեամբ մը։ 1988ին, հրատարակած է Յուշամատեան ՀԵՀՈՄ-ի 25-ամեակի հատորը, կրկին ՀԵՀՈՄ-ի նախաձեռնութեամբ։

1998-էն մինչեւ Մարտ 2023 վարած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի­կո­սարանի Դիւանապետի պաշտօնը։ Ամուսնացած է Իրմա Գապաքեանի հետ. ունին երեք զաւակներ՝ Փաթիլ, Հրակ եւ Հերա։ 

Khatchig Dedeyan

khatchigdedeyan@yahoo.com